• Συνεργασία Δ. Λαρισαίων – Greenpeace για ηλιακή ενέργεια μέσω net-metering
  • 20.07.2017 | 08:15

    Συνεργασία Δ. Λαρισαίων – Greenpeace για ηλιακή ενέργεια μέσω net-metering

    Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του δήμου Λαρισαίων και της Greenpeace για την προώθηση της χρήσης ηλιακής ενέργειας μέσω του προγράμματος εικονικής αυτοπαραγωγής ηλιακής ενέργειας (virtual net-metering), εγκρίθηκε στις 18 Ιουλίου από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.