• Με ξένες ύλες άνω του 10% χάνεται η στρεμματική απόδοση του βάμβακος
 • 16.08.2017 | 11:08

  Με ξένες ύλες άνω του 10% χάνεται η στρεμματική απόδοση του βάμβακος

  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η εν λόγω ποσότητα δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης, προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.

 • Με επιβάρυνση σε δύο δόσεις, από 3 έως 7 λεπτά, οι πλαστικές σακούλες
 • 11.08.2017 | 09:15

  Με επιβάρυνση σε δύο δόσεις, από 3 έως 7 λεπτά, οι πλαστικές σακούλες

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2812/10.8.2017 η με αριθμ. 180036/952/10.8.2017 Κοινή Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015».

 • Η υπερφορολόγηση κράτησε σταθερό τον πληθωρισμό
 • 11.08.2017 | 07:31

  Η υπερφορολόγηση κράτησε σταθερό τον πληθωρισμό

  Η υψηλή φορολογία σε πολλές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών διατηρεί σταθερό τον πληθωρισμό στα επίπεδα πέριξ του 1%, αν και τουλάχιστον λόγω της περιόδου των θερινών εκπτώσεων αναμενόταν ότι θα είναι αρκετά χαμηλότερος.