• Ήπια πτώση παραγωγής παρουσίασε ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας το 2015
  • 23.12.2016 | 09:49

    Ήπια πτώση παραγωγής παρουσίασε ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας το 2015

    Ο εγχώριος κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της IBHS ΑΕ. Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, "συνολικός όγκος παραγωγής, το 2015, εκτιμήθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) σε περίπου 110.000 τόνους, ποσότητα μειωμένη κατά 2,7%, σε σχέση με το 2014.