• Αλιευτική πολιτική και εθνικό σύστημα ελέγχου αλιείας με την νέα χρονιά
 • 22.11.2016 | 11:58

  Αλιευτική πολιτική και εθνικό σύστημα ελέγχου αλιείας με την νέα χρονιά

  Η θέσπιση Εθνικού Συστήματος Ελέγχου και Επιβολής Αλιείας (ΕΣΕΕΑ) με την προώθηση σχεδίου νόμου για τη στήριξη της αλιείας περιλαμβάνεται στην λίστα αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του ΥΠΑΑΤ που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του κράτους, ο οποίος κατατέθηκε την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στην Βουλή.

 • Ιδρύθηκε Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας
 • 21.11.2016 | 15:08

  Ιδρύθηκε Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας

  Στην αντεπίθεση επιχειρεί να περάσει ο εγχώριος κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών, ένας από τους πλέον εξαγωγικούς της ελληνικής οικονομίας, μετά τις ραγδαίες ανακατατάξεις που οδήγησαν στην αλλαγή των μετοχικών ισορροπιών στους "μεγάλους” της αγοράς, το consolidation και την αναδιάταξη των δανειακών τους υποχρεώσεων.

 • Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
 • 21.11.2016 | 12:50

  Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

  Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε από τις 18 Νοεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014», το οποίο αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «Περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό», στο εθνικό δίκαιο και θεσπίζονται οι αρχές και οι διαδικασίες που αποσκοπούν στη κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.