Τα δικαιολογητικά πιστοποιημένων σπόρων για την νέα καλλιεργητική περίοδο | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Τα δικαιολογητικά πιστοποιημένων σπόρων για την νέα καλλιεργητική περίοδο

Τα δικαιολογητικά πιστοποιημένων σπόρων για την νέα καλλιεργητική περίοδο

17.10.2016 | 07:14
Μόνο με τιμολόγια και καρτέλες, ή αποδείξεις λιανικής – καρτέλες και βεβαιώσεις του φορέα πώλησης για πιστοποιημένο σπόρο οι καλλιέργειες για την περίοδο 2016/2017.

Τα παραπάνω ορίζει σχετική εγκύκλιος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο:

-Για τους γεωργούς που είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς σπόρου.

-Για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης), αντί έκδοσης τιμολογίου.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι γεωργοί που επιθυμούν να καλλιεργήσουν εκτάσεις με καλλιέργειες που σύμφωνα με τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς σπόρου προκειμένου να κριθούν επιλέξιμοι σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας των καθεστώτων, κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2017, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά: - --Είτε τιμολόγιο πιστοποιημένου σπόρου και καρτέλες πιστοποιημένου σπόρου

-Είτε απόδειξη λιανικής πώλησης, καρτέλες πιστοποιημένου σπόρου και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια
 

Για περισσότερα δείτε την εγκύκλιο εδώ:

Ο καιρός αναλυτικά