Συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά

Συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά

21.04.2017 | 08:00
Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2016.

Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν 790 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 14.989,40€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 84% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο.

Πηγή:

Ο καιρός αναλυτικά