Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που θα ισχύσουν το 2017 | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Σημαντικές αλλαγές επέρχονται τη νέα χρονιά στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις. Σύμφωνα με τα όσα έχει γνωστοποιήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2017 αλλάζουν τα ποσά ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, ο νέος πίνακας των συνδεδεμένων ενισχύσεων έχει ως εξής:

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2017

 

ΡΥΖΙ 7.811.531 ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ              12.000.000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ                     3.000.000

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣ ΧΥΜ.                                     7.603.500

ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ                                      4.882.207

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ *               6.835.089

ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ                                        2.929.324

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ                                                  950.000

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ                                       6.835.089

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ                        2.929.324

ΣΤΑΦΙΔΑ                                                       5.000.000

ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ                             4.000.000

ΜΗΛΑ                                                            4.000.000

ΚΡΟΚΟΣ                                                        500.000

ΜΗΔΙΚΗ+ΤΡΙΦΥΛΛΙ *                               25.809.281

ΦΥΤΙΚΗ                                                        95.085.345

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ                                            50.978.015

ΒΟΕΙΟ                                                           36.336.635

ΕΙΔΙΚΑ                                                          3.380.000

ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑ                                            781.153

ΖΩΙΚΗ                                                           91.475.803

ΣΥΝΟΛΟ                                                       186.561.148

 

* Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, η μηδική και το τριφύλλι παρότι εντάσσονται στη φυτική παραγωγή, είναι άμεσα σχετιζόμενα, ως ζωοτροφές, με την κτηνοτροφία. Έτσι στην πραγματικότητα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή φτάνουν συνολικά στα 124.120.173 ευρώ, διαμορφώνοντας τη σχέση ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% αντίστοιχα.

Πηγή:

Ο καιρός αναλυτικά