Εγκρίθηκαν προτάσεις 32 εκατομμυρίων για το LEADER Β. Αιγαίου | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Εγκρίθηκαν προτάσεις 32 εκατομμυρίων για το LEADER Β. Αιγαίου

Εγκρίθηκαν προτάσεις 32 εκατομμυρίων για το LEADER Β. Αιγαίου

23.12.2016 | 16:26
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD. Η Λέσβος, κατατάχτηκε 4η μεταξύ 49 προτάσεων και θα απορροφήσει 10.850.000, πρόκειται για το 3ο Μεγαλύτερο Πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο.

Εγκρίθηκαν επίσης τα προγράμματα LEADER για τη Σάμο με 8.100.000, για τη Χίο με 6.950.000 και για τη Λήμνο με 6.350.000, συνολικά δηλαδή για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πάνω από 32 εκατομμύρια.

 

Στην συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου εξέτασε τις παραμέτρους του νέου προγράμματος και την διαμόρφωσή του και εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για το πολύ σημαντικό αυτό αποτέλεσμα τονίζοντας ότι: «η Λέσβος είναι περιοχή στην οποία ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων όπως το LEADER, με τη φιλοσοφία της «από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση», μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα και αυτό φαίνεται ήδη από τις προγενέστερες εφαρμογές του. Το γεγονός ότι η ΕΤΑΛ Α.Ε. βρίσκεται πλέον σε μια θέση όπου εμπράκτως αναγνωρίζεται η απόδοση της σε επίπεδο σχεδιασμού, διαφανούς διαχείρισης, υλοποίησης και εφαρμογής μεταξύ των Ομάδων Τοπικής Δράσης της Ελλάδας και των περιοχών της χώρας αποτελεί μια εξαιρετική εξέλιξη και προδιαγράφει ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης σε μια δύσκολη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα για το νησί μας. Είναι πάγια πεποίθηση πλέον και του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των στελεχών της Εταιρείας ότι η άριστη συνεργασία και το κλίμα επαγγελματισμού και αξιοπιστίας που έχει διαμορφωθεί στην Εταιρεία, η διαφανής λειτουργία, η υπευθυνότητα και η εμπιστοσύνη οδηγούν σε αποτελέσματα.

 

Το νέο LEADER, θα είναι πρόγραμμα κινήτρων, πολυταμειακό, πολυτομεακό, φιλόδοξο, φιλοπρόοδο, χωρίς διακρίσεις, ανοικτό, με χρηματοδότηση από δύο ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό ταμείο Αλιείας και Θάλασσας και θα περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διαμόρφωση αλλά και προβολή της ελκυστικότητας της περιοχής και η ποιότητα ζωής και η κοινωνική συνοχή με χρηματοδότηση δράσεων δημοσίου χαρακτήρα από συλλογικούς φορείς και τον Δήμο Λέσβου.

 

Οι θεματικές κατευθύνσεις προβλέπουν ενίσχυση του Δευτερογενή και τριτογενή τομέα, της Μεταποίησης και δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της Λέσβου, την ελκυστικότητα της την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα με προστιθέμενη αξία και με κοινωνικό χαρακτήρα για απασχόληση και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

 

Συνεχίζοντας δυναμικά, το πρώτο Τρίμηνο του 2017, αναμένουμε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναμόρφωσης του Τοπικού προγράμματος, να έχει εκδοθεί το κανονιστικό πλαίσιο και οι λεπτομέρειες του προγράμματος και να ξεκινήσει η συνεργασία με την Αρμόδια πλέον Διαχειριστική Υπηρεσία του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου αλλά και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων στην εκκίνηση των προσκλήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων τοπικής επιχειρηματικότητας και δημοσίου χαρακτήρα.

 

Θα γίνουν ξανά μια σειρά από εντατικές ενημερώσεις σε όλη τη Λέσβο για όλες τις λεπτομέρειες και διαδικασίες ώστε να είναι εφικτό τα επόμενα χρόνια το πρόγραμμα να έχει γρήγορη απορρόφηση και να καταστεί η περιοχή ικανή για να διεκδικήσει -εφόσον έχει γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση- και επιπλέον πόρους.

 

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αγαστή συνεργασία και με πολλούς Φορείς της Λέσβου και την στήριξη που σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο προσέφεραν όπως η ΕΥΔ ΠΕΠ. Επίσης να αναγνωρίσουμε την συναδελφικότητα και πολύτιμη υποστήριξη από Ομάδες Τοπικής Δράσης και συναδέλφους της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, Αναπτυξιακής Καρδίτσας και Αναπτυξιακής Δωδεκανήσων και άλλες περιοχές. Συναδέλφους με τους οποίους μας συνδέουν δυνατοί δεσμοί και θα δουλέψουμε μαζί και στο μέλλον στο πλαίσιο διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών αλλά και τις ιδέες και προτάσεις που πολλοί τοπικά και σε εθνικό επίπεδο φίλοι και συνεργάτες εισέφεραν.

 

Επιπλέον είναι εξαιρετικά ευχάριστο να αποκτά ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο και στις 4 περιοχές του, Λέσβο, Λήμνο, Χίο και Σάμο δυναμικά προγράμματα LEADER που συνολικά ανέρχοται για την περιφέρεια μας σε 32,2 εκ. ευρώ.

 

Ομόφωνα το Δ.Σ. της ΕΤΑΛ Α.Ε. εκφράζει το ευχαριστώ στα στελέχη της Εταιρείας που έφεραν εις πέρας μια εξαιρετικά απαιτητική προσπάθεια με επαγγελματισμό, υπερβαίνοντας πολλές φορές όρια.»

Ο καιρός αναλυτικά